کفپوش بیمارستانی پارس دکور

با تجربه تجهیز کردن چندین بیمارستان مناسب برای تمام بخش های بیمارستانی و مراکز درمانی و بهداشتی با کیفیت بالا تامین و تعمیر قطعات تعویض و تعمیر محصول ، حمل ،نصب سریع